Ładowanie…

Kursy

Kursy z udziałem wykładowców Studiorum są organizowane za pośrednictwem firm tj: Linea Viridi, Grandortho, Studiorum. Tematyka i zapisy na kursy firm Viridi oraz Grandortho są podane na stronach tych firm – linki podane w nawiasach

(organizator szkolenia i warunki uczestnictwa podane są w opisie każdego z kursów)

SZKOLENIA ORTODONTYCZNE W 2024 ROKU

Szanowni Państwo,

ogłaszamy nowy cykl szkoleń teoretyczno- praktycznych „Orthonavi Hands On” których organizatorem jest Viridi Linea . https://kursy-ortodontyczne.pl/kursy/hands_on/

Sesja I, 18-19.04.2024

Sesja II, 13-14.06.2024

Sesja III, 26-27.09.2024

Sesja IV, 14-15.11.2024

NOWY kurs: „Poszerzamy nowe horyzonty: hyrax i inne aparaty do ekspansji” dr n. med. Joanna Jabłońska- Zrobek, dr n. med. Michał Wilk, 4 października 2024 r. Warszawa

Kursy organizowane przez Studiorum:

Cena kursu organizowanego przez Studiorum wynosi 3900zł, kupując w pakiecie dwóch lub więcej zainwestujesz 3750zł/kurs

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowychNa podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: STUDIORUM s.c. ul.Hipoteczna 25/93; 91-324 Łódź NIP: 726-265-89-45

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi tj. kursu / szkolenia, którego organizatorem jest STUDIORUM s.c. ul.Hipoteczna 25/93; 91-324 Łódź NIP: 726-265-89-45. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów trzecich, jeśli będzie to niezbędne w celu realizacji kursu/szkolenia.  

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy.

Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania swoich danych osobowych, do usunięcia swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych czy do przenoszenia danych osobowych.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.